REM – Real Ear Measurement

I jagten på de mest optimalt tilpassede høreapparater, er der i årenes løb gjort meget for at få både lydkvalitet og ikke mindst taleforståelighed til at matche brugerens hørelse og ikke mindst forventninger til hvordan et godt høreapparat skal lyde. Det nye våben i kampen hedder REM (Real Ear Measurement).

Helt fra de allerførste høreapparater blev en realitet, har man baseret tilpasningen af høreapparaterne på den test man laver på brugens hørelse. Den traditionelle høretest. Her måles hørelsen med en rentone høretest i oktaver. Hørelsen måles kun i de relevante frekvenser, som har med opfattelse af tale at gøre. Typisk er det fra 125 Hz til 8KHz. I Dette område falder langt hovedparten af de ord (bogstaver) som øret, og ultimativt hjernen, benytter til at opfatte talen med. Ud over rentone-test bruges også forskellige taleundersøgelser, som har til formål at undersøge, om brugeren kan forstå ordene der præsenteres i en styrke som burde være behagelig. Denne undersøgelse kender mange som en skelnetest.

Disse få målinger, har i mange år, dannet grundlag for, hvorvidt et høreapparat er løsningen og dannet grundlag for, hvordan forstærkningen skal indstilles i høreapparatet.
Selve udregningen der dannes til indstillingen af høreapparaterne, dannes i de enkelte producenters software, som benytter internationalt ankerkendte metoder og udregninger til at opnå den optimale forstærkning.

Man har i flere år arbejdet med, at skabe målinger, som kan bruges som et mere effektivt redskab, til at sikre en mere individuel tilpasningen af lyden. I de senere år, har flere og flere producenter anbefalet en såkaldt “in-situ”-tilpasning af høreapparaterne, som baseres på en rentone-måling af brugerens hørelse, men genereret gennem høreapparatet. På denne måde, får man en endnu mere præcis tilpasning, da tonerne præsenteres præcist i øret, hvor høreapparatet naturligt sidder. Dette giver, i mange tilfælde, en meget mere præcis tilpasning/måling, da tonerne netop genereres af det høreapparat man kommer til at bruge.
Det seneste redskab i jagten på den optimale tilpasning, og dermed den optimale hørelse, er systemet REM.

REM verificerer, om forstærkningen, som høreapparatet leverer, er præcist den rigtige forstærkning, som behøves i det enkelte øre. Klinikker, som ikke har muligheden for at måle REM, kan kun benytte sig af en simuleret tilpasning, da man ikke opnår nogle oplysninger om brugeres øregangs beskaffenhed.

REM udføres med særligt udstyr som omfatter, at man placerer en lille slange i brugerens øre. Denne slange kan opfange den lyd der kommer ud af høreapparatets højtaler og sammenholde den med den målte hørelses niveau og den forstærkning den kræver. Det er af meget stor betydning at måle med REM, da der kan være store forskelle på hvor stor,lille, krum, smal en øregang er fra naturens side – det kan man ikke korrigere i en simulering, derfor skal det måles, så alle parametre passer.

Den seneste tilføjelse til REM systemet er det såkaldte VSM (visible speech mapping), som kan måle i real-tid hvordan tale opfattes gennem høreapparatet. Det giver audiologen mulighed for, at se præcist hvor der er for meget forstærkning og hvor der ikke er nok forstærkning. Denne måling er et uvurdelig redskab i tilpasningen af de nye høreapparater som er meget komplicerede i teknikken. Hvis ikke man benytter REM med VSM, risikerer man , at stille brugeren dårligt i forhold til den daglige kommunikation -især i baggrundsstøjs situationer, hvor det er absolut afgørende, at alle parametre er indstillet korrekt. Endvidere giver REM med VSM mulighed for, at simulere lydmiljøer i klinikken , som ikke tidligere var muligt. Systemet indholdet en masse muligheder for, at præsentere miljøer, som brugeren har svært ved at høre i , for eksempel en stor forsamling, og derved , visuelt , give mulighed for, at justere høreapparaterne til præcist de situationer, som brugeren har problemer i.

Alle seriøse klinikker i 2023 bør have mulighed for, at måle REM med VSM, dette er muligt hos Peter Hviid-Christensen i klinikken i Sæby.

Kontakt Hør.nu

Kontakt