Demens og dårlig hørelse

Der er flere undersøgelser, der tyder på en sammenhæng mellem dårlig hørelse og udviklingen af demens.

En teori går på, at hvis man har dårlig hørelse, kan det føre til social isolation og ensomhed, som er kendte risikofaktorer for udvikling af demens. Når man har svært ved at høre, kan det være svært at kommunikere med andre og deltage i sociale aktiviteter, hvilket kan føre til en følelse af isolation og ensomhed.

Derudover kan dårlig hørelse også føre til nedsat kognitiv stimulering, da man ikke længere er i stand til at følge med i samtaler eller forstå hvad der bliver sagt i en gruppe.

En anden teori er, at dårlig hørelse kan føre til en overbelastning af hjernen, som kan føre til en forringelse af kognitive funktioner. Når man har svært ved at høre, skal hjernen arbejde hårdere for at forstå lydene, og dette kan føre til en overbelastning af hjernen. Over tid kan dette føre til en forringelse af kognitive funktioner og øge risikoen for demens.

Der er også undersøgelser, der viser, at hvis man behandler høretab ved hjælp af høreapparater eller andre høreteknologier, kan det føre til en forbedring af kognitive funktioner og mindske risikoen for udvikling af demens. Dette kan skyldes, at behandling af høretab kan reducere den mentale belastning og øge kognitiv stimulering.

Det er vigtigt at bemærke, at selvom der er en sammenhæng mellem dårlig hørelse og udvikling af demens, betyder det ikke, at alle med høretab vil udvikle demens. Der er mange faktorer, der kan påvirke risikoen for demens, og høretab er blot en af dem.

Nye undersøgelser viser, at en tredjedel af alle tilfælde af demens kan undgås eller sinkes. Risikoen for at udvikle demens er til dels påvirket af livsstilsfaktorer, som kan reducere eller øge risikoen.

Den gode nyhed er, at det betyder, at man kan træne din hjerne eller foretage ændringer i sin livsstil for muligvis at kunne forebygge eller i det mindste sinke udviklingen af demens – og behandling af høretab er det bedste sted at starte.

Høretab er en risikofaktor i forhold til at udvikle demens som midaldrende. Sammen med andre livsstilsfaktorer såsom rygning, depression og fysisk inaktivitet er et ubehandlet høretab det, man kalder for en ”modificerbar risikofaktor”, hvilket betyder, at man kan gøre noget ved det. Faktisk er et ubehandlet høretab den vigtigste risikofaktor for demens, som man kan gøre noget ved.

Træning af din hjerne er lige så vigtigt som almindelig fysisk træning, som man foretager enten ved motionstræning eller fysiske fritidsinteresser.

Ligesom du skal bruge dine muskler i benene, så du kan blive ved med at kunne gå, og opretholde et sundt kredsløb skal man også træne hjernen, så den bliver ved med at fungere godt og for at holde tilbagegangen i skak.  Din hørelse spiller en betydelig rolle, når det kommer til mentalt helbred, og her er en del af “træningen” af hjernen, at man hører så optimalt som muligt. Høreapparatfirmaet Oticon har også udviklet et system i deres høreapparater, som man kan benytte til at “træne” hjernen med, denne teknologi kaldes BrainHearing™.

Du kan træne din hjerne på mange måder, heriblandt ved at være socialt aktiv og ved hjælp af aktiviteter såsom krydsord og matematiske gåder. Men disse aktiviteter er ikke tilstrækkelige, hvis du har et høretab og ikke behandler det. Et ubehandlet høretab sætter dig i højere risiko for accelereret mentalt forfald grundet den større sandsynlighed for sidevirkninger såsom social tilbagetrukkenhed.

Sådan øger høretab risikoen for demens

Når et høretab ikke behandles, kan det lede til øget risiko for demens. Det er bare én af grundene til at tage et høretab seriøst. Der er mange måder, hvorpå et høretab kan øge risikoen for demens, men her er tre eksempler:

  • Høretab kan føre til social isolation, hvilket, grundet manglen på stimulering af hjernen gennem interaktioner, er blevet påvist som risikofaktor for demens.
  • Høretab kan frarøve den energi, som er nødvendig for at skabe minder og tænke, i forsøget på at kompensere for den information, der mangler grundet høretabet.
  • Høretab kan fremskynde, at hjernen svinder og skrumper ind.

Effektiv behandling af høretab kan reducere risikoen for demens med helt op til 9%.

Behandling af høretab kan være mere effektivt i forhold til at reducere risikoen for demens end nogen anden modificerbar risikofaktor – heriblandt rygestop (5%) eller at dyrke mere motion (3%).

Høretab er den primære modificerbare risikofaktor, som bidrager til demens, og ved at håndtere et høretab korrekt kan risikoen for demens reduceres med 9%.

Når lyd trænger ind i dine ører, sendes den til hjernen, hvor den bearbejdes. Din hjerne rummer fire fundamentale funktioner, der hjælper dig med at få lyden til at give mening:

  • Din hjerne adskiller lydkilder.
  • Din hjerne genkender, hvad hver enkelt lyd er, og tilskriver den mening.
  • Din hjerne orienterer sig alt efter lydenes retning ved at bruge begge ører.
  • Din hjerne fokuserer på, hvad der er vigtigt.

Alt dette sker på én og samme tid, men for mennesker med høretab er det meget vanskeligt for hjernen at bearbejde. Her støtter blandt andet systemer, som Oticons BrainHearing™ din hjerne ved at hjælpe den med at omsætte lyden til mening, mens den bevarer lydene omkring dig. BrainHearing™ er understøttet i en lang række af Oticons høreapparater.

Tag det første skridt mod at begrænse demens

Det første skridt væk fra demens er at tage nogle forholdsregler for at mindske risikoen. Man kan stoppe med at ryge og træne mere, men det bedste, du kan gøre, at behandle dit høretab. Hvis du eller dine pårørende, mistænker, at du har dårlig hørelse, anbefaler vi, at du hurtigst muligt får undersøgt din hørelse.

Kontakt Hør.nu

Kontakt